ANIME INFO
Plot Summary
เรื่องราวของ อะซึมิ โคทาโร่กับมิซึโนะ อากาเนะ ขึ้นปี 3 โรงเรียนมัธยมต้นและเป็นเพื่อนร่วมชั้นกันครั้งแรก โดยพวกเขารู้จักกันหลังจากได้ดูแลอุปกรณ์กีฬาที่ใช้สำหรับงานกีฬาสี และเริ่มพูดคุยกันมากขึ้นผ่าน ไลน์
Genre
Love, School
Released
2017
Status
completed
Tsuki ga Kirei
Episode
1〜12
ADVERTISEMENT

Watch it First

Latest Update Mail
  • Grey Instagram Icon
  • Grey YouTube Icon
  • Grey Twitter Icon

© 2023 By Anime Chang Ltd