ANIME INFO
Plot Summary
ปฐมบทมนตรา ตำราพลิกโลก ในปี 526 โลกที่แม่มดมีตัวตน ทหารรับจ้างครึ่งคนครึ่งสัตว์ที่มนุษย์รังเกียจและเขาถูกแม่มดตามล่า ได้มาพบกับแม่มดที่เรียกตัวเองว่า ซีโร่ เธอตามหาตำราที่ถูกโจรขโมยไป หนังสือของซีโร่ ที่เธอว่าควบคุมและทำลายได้ทั้งโลก เธอให้เขาคุ้มกันเธอโดยแลกกับการช่วยให้เขาได้เป็นมนุษย์ที่เขาปรารถนา การเดินทางของแม่มดที่กวนประสาท และ ทหารรับจ้างสัตว์ป่าที่จิตใจดี ได้เริ่มต้นขึ้น
Genre
Action, Fantasy, Masic
Released
2017
Status
completed
Zero kara Hajimeru Mahou no Sho
Episode
1〜12
ADVERTISEMENT

Watch it First

Latest Update Mail
  • Grey Instagram Icon
  • Grey YouTube Icon
  • Grey Twitter Icon

© 2023 By Anime Chang Ltd